Ringkasan Shahih Al-Bukhari

Collection Location Perpustakaan Latifah Mubarokiyah Suryalaya Tasikmalaya Contact Detail
Edition
Call Number 2x2/Azz/r
ISBN/ISSN 979-433-138-4
Author(s) Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif
Cecep Syamsul Hari
Subject(s) Ulumul Hadis
Classification 2x2
Series Title
GMD Text
Language Indonesia
Publisher Mizan
Publishing Year 1997
Publishing Place Bandung
Collation
Abstract/Notes Kitab Shahih al-Bukhari, tak disangsikan ladi, adalah rujukan ulama untuk memperdalam Sunnah Rasulullah yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Kitab ini juga merupakan salah satu kutub al-sittah (eman kitab hadis) yang sangat populer.
Buku Ringkasan Shahih Al-Bukhari ini disusun oleh seorang ahli hadis abad kelima belas dari Zabid, YAman, yakni Al-Imam Zainuddin ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi. Hingga kini, karya Az-Zabidi ini adalah metodologinya dalam penyusunan tema-tema yang jelas dan pemilihan hadisnya yang ketat. Dari keunikan tersebut maka tidak terjadi lagi pengulangan hadis dibeberapa tempat dan kita juga dapat dengan midah merujuk suatu hadis untuk kebutuhan tertentu. Dalam buku ini disertakan pula glosarium untuk membantu para pemula dalam memahami istilah-istilah hadis yang rumit. Ditampilkan pula khat Arab dan indeks tema untuk mempermudah pembaca merujuk teks hadis yang bersangkutan.
Buku ini akan membantu mereka yang sibuk dan tidak mempunyai cukuo waktu untuk merujuk langsung kebuku aslinya. Dengan demikian menjadi sangat penting sebagai bahan rujukan umat Islam secara umum. Lebih khusus lagi bagi para cendekiawan, ulama, mubaligh, penulis, pengajar, dan mahasiswa yang menjadikan hadis sebagai pedoman dan pegangan hidupnya.
Specific Detail Info Cetakan I
Image
Download PDF
atau gunakan fasilitas google search dengan memasukan kata kunci
Ringkasan Shahih Al-Bukhari ; filetype:pdf
  Back To Previous