Siapakah Amil Zakat?

Collection Location Perpustakaan STAI Tasikmalaya Contact Detail
Edition
Call Number 001.3 HAN s
ISBN/ISSN
Author(s) Hanif Luthfi
Subject(s) e-Book
Classification
Series Title
GMD Text
Language Indonesia
Publisher
Publishing Year 2018
Publishing Place
Collation 51 hlm
Abstract/Notes A. Mukaddimah

B. Pengertian
1. Bahasa
2. Istilah
a. Su'aat Li Jibayatizzakah
b. Al-Jihaz Al-Idari Wal Mali li Az-Zakah

C. Amil Zakat di Masa Nabi

D. Perkembangan Amil di Indonesia

E. Syarat Amil
1. Muslim
2. Akil Baligh
3. Jujur
4. Mengerti Ilmu Fiqih Zakat
5. Kekuatan
a. Kekuatan fisik
b. Kekuatan Hukum

F. Tugas Amil Zakat
1. Tugas Dasar
a. Memungut Zakat
b. Mencari Orang Miskin
2. Tugas Edukasi
a. Mengedukasi Umat
b. Diedukasi

G. Kompensasi

H. Amil Khusus Zakat Fithri
1. Zakat Fithri, Haruskah Lewat Amil Juga?
a. Mengharuskan
b. Tidak Mengharuskan
2. Apakah Berhak Mendapat Jatah Zakat?
a. Berhak
b. Tidak Berhak
Specific Detail Info
Image
Download PDF
atau gunakan fasilitas google search dengan memasukan kata kunci
Siapakah Amil Zakat? ; filetype:pdf
  Back To Previous